Amortyzacja część II

You are currently viewing Amortyzacja część II

Hej 

Zapraszamy na część drugą dotyczącą amortyzacji ?

Ponieważ oryginalny post wyszedł naprawdę długi, postanowiliśmy go podzielić na mniejsze dawki wiedzy dlatego dzisiaj, jutro i pojutrze omówimy po kolei metody amortyzacji zgodne z prawem bilansowym z przykładami 

W prawie bilansowym przyjęło się stosowanie następujących metod amortyzacji:

– Amortyzacja liniowa,
– Amortyzacja naturalna,
– Amortyzacja degresywna,
– Amortyzacja progresywna.

Dzisiaj omawiamy amortyzację liniową i naturalną.

Amortyzacja liniowa

Jest to najprostsza i najczęściej stosowana metoda amortyzacji. Zakłada ona, że środek trwały zużywa się równomiernie w czasie.

Obliczając amortyzację metodą liniową znamy najczęściej albo stawkę roczną amortyzacji, albo okres użytkowania środka trwałego.

Chcąc obliczyć amortyzację roczną możemy skorzystać ze wzorów:

A= (Wp-R) * St
A= (Wp-R) / t

gdzie:
A – amortyzacja roczna
WP – wartość początkowa
R – wartość rezydualna (wartość odzysku środka trwałego)
St – roczna stawka amortyzacji w %
t – okres amortyzacji w latach

Przykład

Środek trwały o wartości początkowej 120 000 będzie amortyzowany metodą liniową z użyciem stawki 10%. Oblicz wartość amortyzacji rocznej i miesięcznej. Podaj okres amortyzacji

Amortyzacja roczna = 120000 * 10% = 12000
Amortyzacja miesięczna = 12000/12 = 1000
Okres amortyzacji: 100%/10% = 10 lat

Przykład

Środek trwały o wartości początkowej 30000 będzie amortyzowany metodą liniową przez 4 lata. Po zakończeniu amortyzacji środek trwały zostanie sprzedany za 1200zł. Oblicz wartość amortyzacji rocznej i miesięcznej. Podaj stawkę amortyzacji rocznej.

Amortyzacja roczna = (30000-1200) / 4 = 7200
Amortyzacja miesięczna = 7200/12 = 600
Stawka amortyzacji: 100%/4 = 25%

Amortyzacja naturalna

Ta metoda opiera się na założeniu, że środek trwały zużywa się zgodnie z intensywnością jego wykorzystania. Szacuje się mierniki naturalne, na podstawie których rozlicza się amortyzację środka trwałego. Takimi miernikami mogą być np.:

– godziny pracy maszyny,
– liczby przejechanych kilometrów,
– wyprodukowane wyroby (w sztukach, kilogramach, metrach).

Chcąc obliczyć amortyzację miesięczną lub roczną możemy skorzystać ze wzoru:

A = (Wp-R) / M x m

gdzie:
Am – amortyzacja
Wp – wartość początkowa
R – wartość rezydualna (wartość odzysku środka trwałego)
M – łączna ilość miernika (np. łączna ilość sztuk lub godzin)
m – ilość miernika przypadająca na dany miesiąc / rok (np. sztuki wytworzone w danym miesiącu)

Przykład

Środek trwały o wartości początkowej 27000zł wyprodukuje łącznie 54000szt. produktów. W pierwszym roku produkcja planowana jest na 12000szt., w drugim na 24000szt., a w trzecim na 18000szt. W obrębie jednego roku produkcja w poszczególnych miesiącach jest planowana na tym samym poziomie (np. dla roku 1 w ciągu miesiąca wyprodukowanych zostanie 1000szt.). Oblicz amortyzację roczną i miesięczną dla poszczególnych lat.

Rok I
Amortyzacja roczna: 27000zł/54000szt.* 12000szt. = 6000zł
Amortyzacja miesięczna: 6000zł/12 = 500zł

Rok II
Amortyzacja roczna: 27000zł/54000szt. * 24000szt. = 12000zł
Amortyzacja miesięczna: 12000zł/12 = 1000zł

Rok III
Amortyzacja roczna: 27000zł/54000szt. * 18000szt. = 9000zł
Amortyzacja miesięczna: 9000zł/12 = 750zł

Wróćcie jutro po kolejną dawkę wiedzy! 

Serdecznie pozdrawiamy