Dowody księgowe – Faktura

You are currently viewing Dowody księgowe – Faktura

Cześć 

Dzisiaj czas na baaaardzo podstawowy dokument księgowy! 

Fa / Fa VAT / FV / f-a – faktura

Faktura jest to podstawowy dokument księgowy, który potwierdza sprzedaż i zakup.

Art. 106e. ust. 1 określa co dokładnie powinno znaleźć się na fakturze. W przypadku sprzedaży na terenie Polski na fakturze należy umieścić:

1) datę wystawienia;

2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;

3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;

4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku;

5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi,

6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub datę otrzymania zapłaty o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury;

7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;

8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;

9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);

10) kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;

11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);

12) stawkę podatku;

13) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

14) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

15) kwotę należności ogółem;

16) wyrazy „metoda kasowa”, w odniesieniu do małych przedsiębiorców, którzy wybrali metodę kasową w odniesieniu do rozliczania podatku od towarów i usług;

17) wyraz „samofakturowanie” w przypadku gdy nabywca towaru w imieniu sprzedawcy;

18) wyrazy „odwrotne obciążenie” w przypadku sprzedaży towarów lub usług, w której obowiązkiem rozliczenia podatku VAT lub podatku o podobnych charakterze obarczony jest nabywca;

18a) wyrazy „mechanizm podzielonej płatności” w przypadku faktur, w których kwota brutto jest wyższa niż 15 000 zł, a faktura obejmuje dostawę towarów lub świadczenie usług z załącznika nr 15 ustawy o VAT;

19) w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku na fakturze należy podać przepis na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku,

Serdecznie was pozdrawiamy i życzymy miłego dnia!