Dowody księgowe – OT przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej

You are currently viewing Dowody księgowe – OT przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej

Dzień dobry ?

Dzisiaj zostajemy w tematyce środków trwałych

Objaśniamy dokument OT.

OT – przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Jest to dokument na podstawie którego przyjmuje się do użytkowania środek trwały lub wartość niematerialną i prawną. Dokument powinien zawierać następujące informacje:

– numer dowodu,

– dane wystawcy dokumentu, dostawcy lub wykonawcy oraz jednostki organizacyjnej, która będzie przyjmuje ŚT lub WNiP do użytkowania,

– wartość początkową ŚT lub WNIP, jego nawę, numer fabryczny, opis techniczny, symbol KŚT, numer inwentarzowy,

– datę wystawienia dowodu oraz datę przyjęcia środka trwałego do użytkowania

– podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki majątku, podpis właściciela (jeżeli osoba odpowiedzialna za majątek nie jest wskazana),

– metoda amortyzacji oraz jej roczna stawka.

Dokument OT wystawia się na podstawie dokumentów źródłowych, którymi są:

– faktura VAT (przy zakupie)
– zestawienie zbiorcze spisu z natury z wyciągiem z protokołu rozpatrzenia różnic inwentaryzacyjnych (w przypadku ujawnienia nadwyżki podczas inwentaryzacji)
– dokumentacja inwestycyjna (w sytuacji wytworzenia we własnym zakresie),
– umowa darowizny, umowa spadku (w przypadku nieodpłatnego nabycia).

Serdecznie was pozdrawiamy i życzymy miłego dnia! ?