Dowody księgowe – polisa

You are currently viewing Dowody księgowe – polisa

Hej! ?

Czy wiecie, że polisa także jest dokumentem księgowym?

Potwierdza ona zakup ubezpieczenia (np. zabezpieczającego majątek firmy). Najczęściej polisy są kosztami rozliczanymi w czasie, ponieważ dotyczą więcej niż jednego okresu sprawozdawczego.

Rozliczenia dokonuje się za pomocą konta “rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne”.

Konieczność zastosowania takiej ewidencji wynika z zasady współmierności przychodów i kosztów. Koszt rozdzielany jest na okresy, których dotyczy, np. jeżeli polisa ubezpieczenia maszyny produkcyjnej dotyczy 12 miesięcy wówczas powinniśmy co miesiąc odpisywać 1/12 z wartości polisy w koszty.

W przypadku rozliczeń międzyokresowych można stosować zasadę istotności. To znaczy, że w przypadku gdy koszt nie jest wysoki, można go jednorazowo ująć w kosztach. Tę zasadę stosuje się tylko jeśli nie będzie to wpływało w sposób istotny na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz na jej wynik finansowy.

Wróćcie jutro po schemat księgowania! 

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy miłego dnia