Dowody księgowe – PR

You are currently viewing Dowody księgowe – PR

Analizujemy dokument magazynowy PR.

Generalnie nie jest to zbyt powszechny dokument, prawdopodobnie nie znajdziecie go w żadnym podręczniku (chociaż mogę się co do tego mylić  )

Większość programów magazynowych wyróżnia dwa dokumenty PR:

PR”+” – protokół różnic dodatni
PR”-” – protokół różnic ujemny

Dokument PR służy najczęściej do zmiany stanu indeksów materiałowych. Mówimy tutaj o sytuacji, w której np. na stanie nie ma zapasu, ale na skutek zaokrągleń, dalej widnieje pewna wartość. Jeżeli jest to wartość dodatnia, to należy zastosować dokument PR-, a jeżeli wartość ta jest ujemna, należy zastosować dokument PR+.

Pamiętajcie, że ten rodzaj dokumentu nie jest powszechny co oznacza, że wasz program magazynowy może zawierać inną interpretację dokumentu PR, niż ta przedstawiona powyżej.