Dowody księgowe – RW

You are currently viewing Dowody księgowe – RW

Bierzemy na tapetę dokument magazynowy:

RW – rozchód wewnętrzny

Tego dokumentu używamy wydając zapasy (w szczególności materiały) na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa. Najczęściej jest to wydanie materiałów do zużycia w produkcji lub na potrzeby ogólno-zarządcze (np. wydanie materiałów biurowych).

Dokument RW potwierdza więc nie tylko samo wydanie materiałów, ale również cel ich przekazania i miejsce zużycia.