Dowody księgowe – WB

You are currently viewing Dowody księgowe – WB

Kolejne skróty wymagają objaśnienia, a więc objaśniamy?

Zostając przy środkach pieniężnych wyjaśnijmy sobie czym jest dokument WB.

WB – wyciąg bankowy.

Wyciąg bankowy potwierdza wszelkie wpłaty i wypłaty na rachunkach bankowych. Zauważcie, ze w przeciwieństwie do operacjach na kasie, nie mamy osobnego dokumentu dla wypłat (w kasie jest to KW) i wpłat (w kasie jest to KP). Funkcjonuje tylko jeden dokument WB, który może wskazywać zarówno na to, że stan naszego konta zmalał jak i urósł 

Operacji na rachunku bankowym może być całe mnóstwo, oto kilka z nich:

– wypłacono wynagrodzenia pracownikom,
– dokonano spłaty zobowiązań,
– opłacono zobowiązania publicznoprawne (np. z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego, ZUS),
– zapłacono ratę kredytu (odsetkową / kapitałową),
– udzielono pożyczki / kredytu,
– otrzymano zapłatę należności,
– otrzymano odsetki z tytułu posiadanej lokaty,
– otrzymano dofinansowanie w postaci środków pieniężnych,
– otrzymano zwrot podatku VAT.