Leasing samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 zł

You are currently viewing Leasing samochodu osobowego o wartości powyżej 150 000 zł

Cześć! 

Realizujemy kolejne życzenie – dzisiaj temat z rodzaju tych bardziej zaawansowanych . Tym razem poproszono nas o wpis dotyczący księgowania leasingów samochodów osobowych o wartości powyżej 150 000 zł dla aut wykorzystywanych służbowo oraz w sposób mieszany.

Przypominamy, że od 01 stycznia 2019 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie podatkowego rozliczania m.in. leasingów. W celu dokładnego, praktycznego objaśnienia obecnych przepisów przeanalizujmy po kolei kilka przykładów z obliczeniami i księgowaniem 

1) Firma nie jest VATowcem (nie ma tu znaczenia czy jest to samochód wykorzystywany do celów służbowych czy mieszanych). Obowiązujące limity:

-> 150 000 zł brutto (samochody spalinowe / hybrydowe),
-> 225 000 zł brutto (samochody elektryczne).

Przykład

Przedsiębiorstwo wzięło w leasing samochód spalinowy o wartości 200000 zł. Raty miesięczne wynoszą 4000 zł (brutto).

Wartość samochodu to 200000 zł.

W koszty uzyskania przychodów firma może zaliczyć jedynie 150000 zł wobec czego 50000 zł nie będzie kosztem podatkowym.

Koszty te należy rozliczyć proporcjonalnie do limitu, tzn. obliczamy jaki % z wartości auta stanowi NKUP:

50000/200000 = 25%

Rata leasingowa -> 4000 zł
Rata NKUP -> 4000 zł * 25% = 1000 zł
Rata KUP -> 4000 zł – 1000 zł = 3000 zł

Przykładowe księgowanie (przy założeniu, że koszty księgowane są w układzie rodzajowym):

Wn – Usługi obce (w analityce NKUP) – 1000 zł
Wn – Usługi obce – 3000 zł
Ma – Rozrachunki z dostawcami – 4000 zł

2) Firma jest VATowcem, a samochód wykorzystuje do celów służbowych i ma prawo do odliczenia 100% VAT. Obowiązujące limity:

-> 150 000 zł netto, 184 500 zł brutto (samochody spalinowe / hybrydowe)
-> 225 000 zł netto, 276 750 zł brutto (samochody elektryczne).

Przykład

Te same dane liczbowe co powyżej (samochód o wartości 200000 zł brutto, 162601,63 zł netto).

Wartość samochodu to 162601,63 zł.

W koszty można zaliczyć 150000 zł netto wobec czego 12601,63 zł to NKUP.

Obliczamy % w celu ustalenia jaka część raty będzie KUP, a jaka NKUP:

12601,63/162601,63 = 7,75%

Rata leasingowa -> 4000 zł brutto, 3252,03 zł netto, VAT 747,97 zł
Odliczony VAT -> 747,97 zł (VAT 100%)
Rata NKUP -> 3252,03 * 7,75% = 252,03 zł
Rata KUP -> 3252,03 – 252,03 = 3000 zł

Przykładowe księgowanie (przy założeniu, że koszty księgowane są w układzie rodzajowym):

Wn – VAT naliczony – 747,97 zł
Wn – Usługi obce (w analityce NKUP) – 252,03 zł
Wn – Usługi obce – 3000 zł
Ma – Rozrachunki z dostawcami – 4000 zł

3) Firma jest VATowcem, a samochód wykorzystuje do celów mieszanych i może odliczyć 50% VAT. Obowiązujące limity:

-> 134 529,14 zł netto, 165 470,84 zł brutto (samochody spalinowe / hybrydowe)
-> 201 793,72 zł netto, 248 206,28 zł brutto (samochody elektryczne).

Przykład

Te same dane liczbowe co powyżej (samochód o wartości 200000 zł brutto, 162601,63 zł netto).

Wartość samochodu wynosi:
netto + 50% z 23% VAT:
162601,63 + 50% * 37398,37 = 181300,82

W koszty można zaliczyć 150000 zł (netto+50% VAT) wobec czego 31300,82 zł to NKUP.

Obliczamy % w celu ustalenia jaka część raty będzie KUP, a jaka NKUP:

31300,82/181300,82 = 17,26%

Rata leasingowa -> 4000 zł brutto, 3252,03 zł netto, 747,97 zł VAT
Odliczony VAT -> 747,97 * 50% = 373,98 zł (VAT 50%)
Rata NKUP -> (4000 – 373,98) * 17,26% = 625,85 zł
Rata KUP -> (4000-373,98) – 625,85 = 3000,17 zł

Przykładowe księgowanie (przy założeniu, że koszty księgowane są w układzie rodzajowym):

Wn – VAT naliczony – 373,98 zł
Wn – Usługi obce (w analityce NKUP) – 625,85 zł
Wn – Usługi obce – 3000,17 zł
Ma – Rozrachunki z dostawcami – 4000 zł

Serdecznie was pozdrawiamy i życzymy miłego dnia!