Schemat księgowania – Kasa wypłaci

Schemat księgowania – Kasa wypłaci

Na rysunku przedstawiamy schemat księgowania następującej operacji gospodarczej:

KW – opłacono gotówką zobowiązanie wobec dostawcy.