Schemat księgowania – środki pieniężne za objęte udziały i utworzenie kapitału podstawowego

Schemat księgowania – środki pieniężne za objęte udziały i utworzenie kapitału podstawowego

1) WB – udziałowcy wpłacili środki pieniężne za objęte udziały
2) PK – utworzenie kapitału podstawowego pod datą wpisu spółki do KRS