Schemat księgowania – wydano materiały podstawowe do produkcji

You are currently viewing Schemat księgowania – wydano materiały podstawowe do produkcji

RW – wydano materiały podstawowe do produkcji.

Trzeba mieć na uwadze, że firma może księgować swoje podstawowe koszty operacyjne w zespole tylko 4, tylko 5, lub w zespole 4 i 5 jednocześnie.

Wobec tego przedstawiamy aż 3 warianty tego schematu, w przypadku gdy:

A – firma prowadzi ewidencję kosztów tylko w zespole 4
B – firma prowadzi ewidencję kosztów tylko w zespole 5
C – firma prowadzi ewidencję kosztów w zespole 4 i 5