Schemat księgowania – wyksięgowano drobne różnice na wartości towarów

You are currently viewing Schemat księgowania – wyksięgowano drobne różnice na wartości towarów

PR – wyksięgowano drobne różnice na wartości towarów

A) “PR-” – wyksięgowano różnice dodatnie
B) “PR+” – wyksięgowano różnice ujemne (zastosowano storno czerwone)