Zadanie – bilans zamknięcia

You are currently viewing Zadanie – bilans zamknięcia

Zapraszamy do rozwiązania poniższego zadanka.

Otwórz konta stanami początkowymi z bilansu otwarcia. Zaksięguj operacje, zamknij konta i sporządź bilans zamknięcia.

Środki trwałe 15 000 zł
Kasa 10 000 zł
Należności od odbiorców 2 000 zł
Kapitał podstawowy 22 000 zł
Zobowiązania wobec dostawców 5 000 zł

1) KW – spłacono całe zobowiązanie wobec dostawcy – 5 000 zł
2) KW, FA, PZ – zakupiono towary o wartości 2 000 zł
3) WB – kontrahent spłacił połowę należności – 1 000 zł