Zadanie – koszt czy wydatek

Zadanie – koszt czy wydatek

Dzisiaj Twoim zadaniem będzie ustalenie czy dana operacja gospodarcza jest:

– tylko wydatkiem
– tylko kosztem
– wydatkiem i kosztem
– ani jednym ani drugim

Do dzieła 🔥🔥🔥