Zadanie – obliczanie amortyzacji w wariancie liniowym, naturalnym, degresywnym i progresywnym

You are currently viewing Zadanie – obliczanie amortyzacji w wariancie liniowym, naturalnym, degresywnym i progresywnym

Cześć!

Zostajemy przy temacie amortyzacji! 

Dostaniesz jedno zadanie do obliczenia w 4 wariantach (a konkretniej w 4 metodach amortyzacji). Od Ciebie zależy czy chcesz zrobić wszystko czy tylko część 

To do dzieła!

Firma w dniu 15.12.2019 r. zakupiła maszynę o wartości 180000zł, którą przyjęła do użytkowania tego samego dnia. Spółka amortyzuje środki trwałe począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia ŚT do użytkowania. Podstawowa stawka amortyzacji dla tego typu środków trwałych wynosi 25%. Przedstaw amortyzację roczną i miesięczną zgodnie z załączoną tabelą w 4 wariantach:

1) Firma stosuje amortyzację liniową.

2) Firma stosuje amortyzację naturalną, gdzie miernikiem są maszynogodziny pracy. W każdym miesiącu w obrębie roku maszyna pracuje stałą liczbę godzin. Maszynogodziny w kolejnych latach kształtują się następująco:
ROK I – 1300
ROK II – 1500
ROK III – 1200
ROK IV – 1000.

3) Firma stosuje amortyzację degresywną ze współczynnikiem podwyższającym 1,2 (w ujęciu degresywno-liniowym).

4) Firma stosuje amortyzację progresywną ze współczynnikiem podwyższającym 1,2. Stosuje skok współczynnika co roku o 0,2 (począwszy od roku 2  )

Spróbujesz swoich sił?

Wyślij swoje rozwiązanie na messengerze!

Może to być scr, albo zwyczajnie opisz rozwiązanie słownie!

Każde przesłane do nas rozwiązanie sprawdzimy, a w razie błędów wyjaśnimy co było nie tak!

Serdecznie was pozdrawiamy i życzymy powodzenia! ?