Zadanie – uproszczony bilans otwarcia

You are currently viewing Zadanie – uproszczony bilans otwarcia

Hej

Co powiecie na małe zadanie ?

Na podstawie poniższych danych stwórzcie uproszczony bilans otwarcia i określcie jaką wartość musi mieć kapitał podstawowy, aby została spełniona zasada równowagi bilansowej.

->Samochód dostawczy – 20 000 zł
->Akcje spółki ABC przeznaczone do sprzedaży – 10 000 zł
->Towary – 5 000 zł
-> Należności od odbiorców – 1 000 zł
-> Środki pieniężne na rachunku bankowym – 4 000 zł
-> Zobowiązania wobec dostawców – 5 000 zł
-> Zysk z lat ubiegłych – 6 000 zł
-> Kapitał podstawowy – ………. Zł ???