Zadanie – wpływ czy przychód

You are currently viewing Zadanie – wpływ czy przychód

Dzisiaj Twoim zadaniem będzie ustalenie czy dane zdarzenie jest:

– tylko wpływem
– tylko przychodem
– wpływem i przychodem
– ani jednym ani drugim

Podejmiesz wyzwanie?