Zadanie – wpływ operacji na bilans

You are currently viewing Zadanie – wpływ operacji na bilans

Zapraszamy do rozwiązania tego krótkiego zadanka 

Zapisz jak na bilans wpłyną poszczególne operacje.

Wskaż, która pozycja w bilansie wzrośnie , a która zmaleje

Przykład:

KP – otrzymano zapłatę należności:

Aktywa – Aktywa obrotowe – Inwestycje krótkoterminowe (kasa) – rośnie 

Aktywa – Aktywa obrotowe – Należności krótkoterminowe – maleje 

1) KW – spłacono zobowiązanie wobec dostawcy
2) KW – zakupiono towary
3) WB – otrzymano zapłatę należności
4) FA, KP – sprzedano towary
5) WZ – sprzedane towary wydano kontrahentowi