Zasady bilansowe

You are currently viewing Zasady bilansowe

Cześć! ?

Jak zapewne wiecie – dobrze sporządzony bilans to podstawa! 

Dlatego dzisiaj przedstawimy kilka podstawowych zasad, którymi trzeba się kierować podczas sporządzania bilansu.

1) Zasada równowagi bilansowej – pierwsza i najważniejsza zasada! Aktywa zawsze muszą równać się pasywom.

2) Zasada ostrożnej wyceny – wartość aktywów ujętych w bilansie nie może być zawyżona, a wartość pasywów zaniżona.

3) Zasada rzetelnej wyceny – wszystkie wartości w bilansie muszą być wykazane w prawdziwej kwocie, zgodnie ze stanem rzeczywistym.

4) Zasada ciągłości bilansowej – wyróżniamy:
a) ciągłość formalną, która oznacza, że składniki w bilansie powinny być grupowane w sposób jednolity w kolejnych latach obrotowych oraz
b) ciągłość merytoryczną, która oznacza, że zasady wyceny aktywów i pasywów powinny być stosowane jednolicie w kolejnych latach obrotowych (zmiany są możliwe, jeżeli są uzasadnione).

Serdecznie was pozdrawiamy i życzymy miłego dnia!