Amortyzacja część IV

You are currently viewing Amortyzacja część IV

Cześć 

Zapraszamy na część czwartą dotyczącą amortyzacji 

Amortyzacja progresywna

Amortyzacja progresywna, odwrotnie do degresywnej zakłada, że czym dłużej użytkujemy środek trwały tym bardziej się on zużywa. Wobec tego kwota amortyzacji rośnie z czasem. Jest to najrzadziej używana metoda amortyzacji. Poza współczynnikiem podwyższającym można stosować tutaj również tzw. skok amortyzacji, czyli coroczne podwyższenie współczynnika.

W każdym roku oblicza się amortyzację roczną zgodnie ze wzorem:

A = Wp * St * (W+s)

gdzie:
A – amortyzacja roczna
Wp – wartość początkowa
St – stawka amortyzacji w %
W – współczynnik podwyższający
s – skok do współczynnika

Przykład

Firma zakupiła środek trwały o wartości 80000zł, który z początkiem roku zamierza amortyzować metodą progresywną. Stawka amortyzacji wynosi 25%, współczynnik podwyższający 1,5. Dodatkowo współczynnik ulega co roku podwyższeniu o 0,1. Oblicz amortyzację roczną i miesięczną dla poszczególnych lat użytkowania środka trwałego.

Rok I

Amortyzacja roczna = 80000zł * 25% *1,5 = 30000zł
Amortyzacja miesięczna = 30000zł/12 = 2500zł

Wartość netto = 80000zł-30000zł = 50000zł

Rok II

Amortyzacja roczna = 80000zł * 25% *(1,5+0,1) = 32000zł
Amortyzacja miesięczna = 32000zł/12 = 2666,67zł

Wartość netto = 50000zł-32000zł=18000zł

Rok III
80000zł * 25% *(1,5+0,1+0,1) = 34000zł (ale uwaga! nie możemy zamortyzować 34000zł, bo wartość netto pozostała do zamortyzowania wynosi 18000zł – zamortyzujemy więc tyle ile mamy, jednak to wyliczenie jest nam niezbędne do kalkulacji amortyzacji miesięcznej)
34000zł/12 = 2833,33zł

Amortyzacja roczna = 18000zł
Amortyzacja miesięczna:
– przez 6 miesięcy: 2833,33zł
– w 7ym miesiącu: 18000zł-(6*2833,33zł)=1000,02zł

W przyszłym tygodniu wrócimy do tematu amortyzacji i rozpiszemy zasady stosowania amortyzacji wg prawa podatkowego