Mechanizm podzielonej płatności

You are currently viewing Mechanizm podzielonej płatności

Hej! 

Dzisiaj nie publikujemy wpisu o bilansie, ale za prośbą jednej z czytelniczek omówimy mechanizm podzielonej płatności (regulowany w ustawie o VAT)! 

Od 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy o obowiązkowym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Polega to na tym, że nabywca płaci sprzedającemu kwotę brutto z faktury zaznaczając w trakcie zlecenia przelewu, że chce dokonać go za pomocą metody podzielonej płatności. Środki są pobierane z:

– głównego rachunku bankowego (kwota netto),
– rachunku VAT podatnika (kwota VAT), jeżeli na tym rachunku są dostępne środki,
– głównego rachunku bankowego (kwota VAT), jeżeli na rachunku VAT nie ma środków, lub jest ich za mało.

Tak dokonana płatność trafia na:

– główny rachunek bankowy sprzedawcy (kwota netto),
– rachunek VAT podatnika (kwota VAT).

Mechanizm należy zastosować w przypadku gdy:

– faktura jest wystawiona na kwotę równą lub wyższą 15 000 zł brutto oraz
– przedmiotem sprzedaży jest towar lub usługa z załącznika nr 15 ustawy o VAT (wystarczy, że na fakturze znajdzie się chociaż jedna pozycja z tego załącznika) oraz
– jest to transakcja krajowa (mechanizm nie dotyczy transakcji zagranicznych).

Obowiązki sprzedawcy: w przypadku spełnieniu wymienionych powyżej warunków, sprzedawca ma obowiązek zamieścić na fakturze słowa “mechanizm podzielonej transakcji”.

Obowiązki nabywcy: nabywca jest zobligowany do zapłaty mechanizmem podzielonej płatności, nawet jeśli sprzedawca nie zamieścił na fakturze słów “mechanizm podzielonej płatności”, ale wg ustawy o VAT powinien to zrobić.

Konsekwencje dla sprzedawcy: jeżeli wystawca nie zamieści na fakturze informacji „mechanizm podzielonej płatności”, organ podatkowy naliczy sankcję w wysokości 30% kwoty podatku VAT. Dodatkowo, jeżeli podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, za to wykroczenie może otrzymać grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych. Jeżeli jednak nabywca ureguluje całą należność poprzez MPP, to sprzedawca uniknie naliczenia sankcji.

Konsekwencje dla nabywcy: jeżeli nabywca nie zapłaci zobowiązania za pomocą MPP, organ podatkowy naliczy sankcję 30% kwoty podatku. Dodatkowo, jeżeli podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, za to wykroczenie może otrzymać grzywnę w wysokości do 720 stawek dziennych. Jeżeli jednak sprzedawca rozliczy z US całą kwotę VAT, to nabywca uniknie naliczenia sankcji. Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku dokonania płatności z pominięciem MPP kosztu nie będzie można zaliczyć jako koszty uzyskania przychodu.

Serdecznie was pozdrawiamy i życzymy miłego dnia!