Bilans – należności od odbiorców

You are currently viewing Bilans – należności od odbiorców

Cześć

Dzisiaj chciałabym uczulić was na małą pułapkę w bilansie ? 

Jak zapewne wiecie, należności (aktywa) i zobowiązania (pasywa) dzielimy na długoterminowe i krótkoterminowe 

Jednak, należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, nawet jeżeli mają termin płatności powyżej 12 miesięcy, nadal są uwzględniane w bilansie jako KRÓTKOTERMINOWE

Pamiętajcie o tym?